Členské organizace AIAT

AIAT má 16 členských států: Argentina, Belgie, Chile, Dánsko, Francie, Německo, Rakousko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Švýcarsko, Španělsko, Nizozemí, Velká Británie, Polsko, Česká republika.

http://www.attelagedetradition.co.uk/
http://www.gruppoitalianoattacchi.it/tradizione.html
http://nvtg.eu/
http://www.apatrelagem.com/
https://www.aiat-deutschland.com
https://gfk-sat.ch/