Aktuality

Přijďte se podívat na historické kočáry nebo ještě lépe… zapřáhněte a přijeďte mezi nás. 

Společnost přátel klasických zápřeží spolu se svými partnery připravuje III. ročník soutěže CIAT Kroměříž 2023. Setkaní historických kočárů bude probíhat v areálu Podzámecké zahrady a v ulicích města Kroměříže, při kterém dojde k představení kultury a tradic České republiky, Zlínského kraje, regionu Haná a města Kroměříže. 

V sobotu se v Podzámecké zahradě uskuteční prezentace a hodnocení zápřeží s komentářem pro diváky. Poté bude následovat slavnostní průvod spřežení městem. Od 17 hodin se uskuteční koncert konzervatoře J. P. Vejvanovského z Kroměříže v kostele sv. Jana Křtitele. Nedělní dopoledne bude patřit terénní jízdě v okolí Kroměříže, přes obce Bezměrov a Lutopecny. Závěrečná část se bude konat v Podzámecké zahradě, kde se budou nacházet kontrolní stanoviště, takže bude možné vidět, jak jednotliví soutěžící plní své úkoly. Od 13 hodin bude na programu třetí část soutěže, překážková jízda mezi kužely a poté bude následovat slavnostní dekorování.

Online přihlášky pro účastníky III. ročníku CIAT Kroměříž budou spuštěny od 25.7.2023.

CIAT Kroměříž 2023

 Before unloading the horses, it is necessary to hand in relevant veterinary documents – Horse Identification Charts +TRACES, which have to contain valid documents permitting horse transport according to the 2023 Veterinary regulations.  Each participant must have liability insurance.

                                      Health certificate individual equine animal (AJ, PL)
Accommodation possibilities:
Penzion u Kubesa    www.penzionukubesa.cz   recepce@penzionukubesa.cz
Penzion Malý Val    www.malyval.cz     penzion@malyval,cz
Penzion Menšík      www.penzion-mensik.cz    mensik@penzionmensik.cz
Penzion na Jízdárně    www.na-jizdarne.cz    pizza@na-jizdarne.cz
Penzion Hrozen   www.penzionhrozen.cz    rezervace@penzionhrozen.cz
Hotel Hvězda    www.hvezdahotel.cz    hvezda.info@email.cz
Penziony Karolínka
                Anton
               Smetanka             www.kromeriz-ubytovani.cz      objednavka@kromeriz-ubytovani.cz