Přednáška v NH Kladruby nad Labem

V pátek 8. 3. 2023 v 17 hod. se v sále Císařského hostince v Kladrubech nad Labem uskutečnila přenáška o kočárech, které NH vystavuje a  předvádí veřejnosti s názvem „Od Karosy po Mylord“. Účastnící přednášky byli seznámeni se základními typy kočárů a jejich konstrukční vývoj v čase. V úvodu byl představen nejstarší kočár, což je slavnostní arcibiskupská galakarosa, na níž byli představeny jednotlivé konstrukční prvky a jejich vývoj. Připomenuta byla i  jedinečná výmalba kočáru symbolizující Mír a Spravedlnost a  heraldická symbolika arcibiskupství. Dalším představený vývojovým typem v konstrukci kočárů byla Berlina, kterou ve sbírkách NH zastupuje kočár Jeho Eminence Lva kardinála Skrbenského. Mezi početnou část expozice se řadí typ Coupé. Tento typ je zastoupen v několika konstrukčních variantách i světových výrobcích, mezi něž patří především přední vídeňský sedlář a  stavitel kočárů Nicolaus Koller. Během přednášky byli přítomní seznámeni také s novými konstrukčními prvky, které posunuli vývoj kočárů, což byl patent odpružení a zavěšení karoserií a  nové typy náprav s olejovou náplní.  Na tyto nové prvky navázala přednáška při seznámení s typy Calèche, Vis – a – Vis a Phaeton, které jsou ve sbírce NH zastoupeny firmami Carl Marius Vídeň, Ehler Paříž, Sebastian Armbruster Vídeň, Václav Železný Praha. Nejpočetnější skupinu kočárů v NH zastupuje typ Mylord, který byl zkonstruován jako kočár pro rodiny vyšší společenské třídy. Tento typ kočáru poskytoval nejen příjemné projížďky parkem, ale díky své konstrukci a doplňkům byl vhodný i pro každodenní provoz. Mezi přední České výrobce kočárů, kteří jsou zastoupeni ve sbírce kočárů v NH jsou např. Hynek Krpata Pardubice, sedlář a lakýrník Josef Řípa Tuchlovice, Johann Weigl Přerov, Josef Malý Kolín, Josef Jech Praha a Tomáš Cetlovský Praha. Na závěr byla připomenuta právě firma Cetlovský Praha, jejíž potomci byli v roce 218 pozváni do NH a měli možnost si kočár, označený na olejové matici kola T. Cetlovský Prag III. prohlédnout. Po neformální diskuzi byla krátce po půl osmé přednáška ukončena.

Text: Milan Novák