Selská svatba na Litomyšlsku

Jednou z činností Společnost přátel klasických zápřeží (SPKZ) je spolupráce se státními i soukromými organizacemi, publikování cenného kulturního dědictví a jeho přiblížení širší veřejnosti. V tomto příspěvku bychom Vám rádi představili soubor obrazů z Regionálního muzea v Litomyšli.

Tento soubor vznikl jako dokumentace svatebních průvodů, které mířily do Prahy na korunovaci císaře Ferdinanda V. českým králem r. 1836. Originál (je v Národním muzeu) nakreslil František Hlaváček, kopii pro potřeby muzea v Litomyšli nakreslil v r. 1894 místní autor Antonín Andrle.

                                                      Mgr. Hana Klimešová kurátorka sbírek, Regionální muzeum v Litomyšli

 Selská svatba na Litomyšlsku I.,  20A-0208,autor Anderle Antonín, 1894

První část souboru selské svatby na Litomyšlsku zachycuje jezdce na koních jedoucí ve dvojicích. První dvě dvojice (A) jsou muži na bílých koních v modrých kabátcích a šedých kalhotách, troubící na trumpety. Za nimi jedou muži v lidovém oděvu, v podélně tvarovaných kloboucích, dlouhých kabátech, hnědých kalhotách a vysokých botách. První pár jsou přátelé ženicha (B, C), ostatní chasa (D-F). Někteří mají v ruce bič. Klusající koně jsou opentleni. Na pozadí drobné stavby na kopcích. Dole text: “Darstellung einer bäurischen Hochzeit auf der Herrschaft Leitomischl Chrudimer Kreises. A. Vier Trompeter B.C. Zwey Männer aus der Freundschaft des Bräutigams. D.E.F.G. Acht Jungsellen. H. Der Bräutreder. I. Der Bräutigam K. Zwey alte Frauen führen die Schlüssel der Braut L. Der Dorfrichter mit seinem Weibe M. Der Dorfschullehrer mit einem Geschworenen N. O. Zehn Mädchem aus de Freundschaft der Braut. P. Die Braut mit Zwey Kranzeljungfern und einer alten Hochzeitsfrau. Q. Der Hochzeitsnarr.”

 Selská svatba na Litomyšlsku II., 20A-0209, autor Anderle Antonín 1894

Druhá část souboru selské svatby na Litomyšlsku zachycuje dva jezdce chasy na koních (G); svědka ženicha (?) (H, a ženicha (I) na tmavých koních ve slavnostně ozdobeném lidovém oděvu; kočár tažený dvěma ryzáky, v němž sedí dvě dívky (družičky) a dvě staré ženy se svatebním klíčem, před nimi kočí, za nimi trubač (K); kočár tažený dvěma bělouši s rychtářem a jeho ženou a trubačem (L). Na pozadí drobné stavby na kopcích.

 Selská svatba na Litomyšlsku III., 20A-02010, autor Anderle Antonín 1894

Třetí část souboru selské svatby na Litomyšlsku zachycuje modrý kočár se světle žlutými koňmi, v  němž sedí dvě dívky v krojích, učitel a konšel, vzadu stojí trubač (M); černý kočár s bělouši, v němž sedí krojované přítelkyně nevěsty a vzadu stojí trubač (N) a světlý kočár s ryzáky, také s  přítelkyněmi nevěsty v krojích a trubačem (O); modrý kočár tažený čtyřmi bělouši s nevěstou, nejstarší ženou svatby a dvěma družičkami a trubačem vzadu. Kočí sedí na sedlovém koni s bičem (P). Poslední v průvodu jede na bílém poníkovi svatební blázen s klackem místo biče v ruce (Q). Na pozadí drobné stavby na kopcích. Pod vyobrazením tentokrát český text: “Wiobrazeni gedné selské swatbi na Panstwy Litomiském wchrudimském Kragi. A. Čtiry Trumpetrowe. B. C. Dwa Mužowe spřatelstwa ženichowa. D. E. F. G. Osum Mladencu. H. Družba I. Ženich K. Dwě staré Ženy wezau Newěstě kljče. L. Rychtář s geho Manželkau. M. Sskolnj Učitel s Končelem. N. O. Deset hos. spřatelstva Newěsty. P. Newěsta ze starau swatby a zdwauma družicema. Q. Swatebnj Blazen.”

 Selská svatba na Litomyšlsku IV. – Chalupnická svatba I., 20A-02011, autor Anderle Antonín 1894

Čtvrtá část souboru selské svatby na Litomyšlsku, zachycující počátek průvodu chalupnické svatby, už s méně zúčastněnými. Vpředu jedou na hnědých koních dva trubači (A); za nimi ve svátečním lidovém oděvu a s opentlenými koňmi 4 přátelé ženicha (B .-C .); mládenci (D.-E.); ženich s družbou (F.-G.); modrozelený kočár tažený dvojicí hnědáků se dvěma staršími ženami se svatebním klíčem a  trubačem vzadu (H). Na pozadí cesty jsou stromky. Dole text: “Darstellung einer Bärischen(!) Hochzeit auf der Herrschft Leitomischl Chrudimer Kreises. A. Zwey Trompeter. B. C. Vier Männer aus der Freundschaft de Bräutigams. D. E. Zwey Junggesellen. F. G. Ber Bräutigam- und Brautredner. H. Zwey alte Frauen führen die Schlüssel der Braut. I. Der Dorfrichter mit seinem Weibe. K. Der Dorfschullehrer mit einem Geschworenen. L. Die Braut mit einer alten Hochzeitsfrau, und zwey Kranzel-jungfern. M. Der Hochzeitsnarr.”

Selská svatba na Litomyšlsku V. – Chalupnická svatba II., 20A-02012, autor Anderle Antonín 1894

Pátá část souboru selské svatby na Litomyšlsku, zachycující konec průvodu chalupnické svatby, už s  méně zúčastněnými. Vpředu v modrošedém kočáře taženém ryzáky jede rychtář se ženou a  vzadu trubač (I); v hnědém kočáře s párou ryzáků jede učitel s konšelem a chlapec (K); v zeleném kočáře taženém čtyřmi černými bělouši jede nevěsta s dvěma družičkami a nejstarší ženou svatby a s trubačem. Kočí sedí na sedlovém koni (L). Poslední jede na bílém neosedlaném koni svatební blázen s klackem namísto biče v ruce (M). Vzadu vzrostlý strom a část patrového měšťanského domu s vývěsním štítem a lampou na nároží. Dole text: “Wiobrazeni Gedné selské swatby na panstwy Litomyském wchrudimském kragy. A. dwa Trumpetrowe. Čtyry mužowe spřatelstwa Ženichowa. B. C. D. E. F. Mladency. F. G. Ženich s Družbau. H. Dwě staré Ženy wezau Newěstě Klyče. I. Rychtář zgeho Manželkau. K. Sskolnj Učitel Skončelem. L. Newěsta ze starau Swarbý a zdwauma Družicema. M. Swatebnj Blázen.”

 Selská svatba na Litomyšlsku VI. – Převážení věna I., 20A-02013, autor Anderle Antonín 1894

Šestá část souboru selské svatby na Litomyšlsku, zachycující převážení věna nevěsty. Vpředu jede vůz s lidovým malovaným nábytkem tažený čtyřmi žluťáky, kočí v lidovém oděvu sedí na koni, na voze trubač (A), druhý vůz táhnou dva bělouši, kočí sedí na kozlíku, na voze je prostý nábytek, přeslice se lnem a mladík (B); třetí vůz tažený dvěma ryzáky veze malované truhly a peřiny, na voze sedí trubač a za vozem jde muž s bičem (C). Pozadí cesty tentokrát chybí, pouze na nebi jsou bílé mráčky. Dole text: “Darsellung der Uiberführung der Brautausstattung bei einer bömishen Hochzeit auf der Herrschaft Leitomischl Chrudimer Kreises. A. verschiedene Häusliche Einrichtungstrücke det Braut. B.  Flachshachler mit Flachs, Spinnrad mit den gezierten Röcken. C. Brautbette. D. Verschiedene Hausgerathsehaften der Braut. E. Vier Weiber, welche die Brautausstattung sodann dem Bräutigam zum Schein verkaufen werden. F. Der Hochzeitsnarr.”

 Selská svatba na Litomyšlsku VI. – Převážení věna II., 20A-02014,  autor Anderle Antonín 1894

Poslední sedmá část souboru selské svatby na Litomyšlsku, zachycující převážení věna nevěsty. Vpředu jede vůz s dřevěným nádobím, vědry, džbery, necičkami, máselnicí, vidlemi atd. tažený třemi koňmi, na voze sedí trubač a na kozlíku kočí s bičem (D); druhý jede modrý kočár tažený dvěma ryzáky, s kočím, dvěma staršími ženami a jednou mladší, které budou výbavu v domě naoko prodávat. Za nimi stojí trubač (E.); průvod uzavírá svatební blázen na malém bílém poníkovi s klackem v ruce (F). Dole text: “Wiobrazeni přewáženi wěna nevěsti při swadbě selské na panstwi Litomiském wchrudimském Kragi. A. Wsselygaký domownj nábytek newěsty. B. Wochlowáčs lnem, s kolowratem a zgeho překrásném kužely. C. Newěstyny peřiny. D. Newěatiny wsseligaké domácy nářadj. E. Čtyry ženy, který to zboži chtěg wdomě na oko aneb pohled prodáwati budau. F. Swadebnj Blázen.”