Bič v zápřeži

     Při řízení spřežení je bič velmi důležitou pomůckou vozataje. Vozataj má k dispozici k vedení a  ovládání spřežení opratě, hlas a bič. Tento nahrazuje sed a holeně jezdce. Je proto velmi důležité s ním umět dobře zacházet a správně jej používat.

     Také je velmi důležitá délka biče. Minimální délka bičiště je taková, aby s ním vozataj dosáhl bez problémů na přední část kyčle koně. Šlahounek by měl dosáhnout na přední část plece koně

     Důležité je také správné držení biče při vedení spřežení a způsob a místo udílení pobídek s ním. Vozataj drží bič vždy v pravé ruce 15 až 20 centimetrů od jeho dolního konce, a to tak, aby směřoval šikmo doleva dopředu, 45 stupňů od směru jízdy a 45 stupňů od vodorovné roviny. Mněl by hrotem směřovat nad levý kyčel sedlového koně, ale šlahounek se nesmí koně dotýkat. Při stání si vozataj opírá bič o pravé stehno a drží jej mírně šikmo dopředu. Obě opratě drží v levé ruce. Pokud vozataj sedí na kozlíku, drží bič vždy v ruce.

     Vozataj používá biče k:

  • pobídnutí koně k pohybu vpřed
  • zajištění pozornosti rozptýleného koně
  • podpoře ohýbání koně při otáčení
  • srovnání koně při pohybu vpřed
  • pozdravu

Pobídku udílí vozataj krouživým pohybem ruky držící bič a to vycházejícím ze zápěstního nebo loketního kloubu. Pobídka vycházející ze zápěstí je důraznější, pobídka vycházející z lokte je mírnější. Pobídka musí být vždy jasná a koni srozumitelná.

     Pokud chce vozataj použít biče, uchopí obě opratě do levé ruky, pravou rukou použije bič, následně pak pravá ruku převezme z levé ruky pravou oprat. Použití biče souběžně s držením pravé opratě by koně rušilo v hubě. Pobídka bičem se dává vždy na vnitřní stranu spřežení od oje. Mírnější pobídka se dává za náhřbetník, citlivější před náhřbetník. Čím více dopředu, tím je pobídka citlivější. Nikdy nepobízíme koně po horní části zádi a už vůbec ne zezadu. Jemné pobídky po stranách zádě používáme pouze při otáčení, nebo k podpoře podsazení zádě koně. Nikdy jako pobídku k pohybu kupředu nepoužíváme plácání koně opratěmi po zádi, k tomu slouží pouze bič.

     Koně musí bič respektovat, ale nikdy se ho nesmí bát. Bič je vizitkou kočího, správné držení a používání biče je vizitkou dobrého kočího.

Bič je nutné také správně ošetřovat a udržovat, nikdy nesmí stát, musí být vždy pověšen, aby se nekroutil.                                                                              

 Autor: JOSEF  IŠ