Řemesla

Kolář

V současné době vám kola na kočáry, hasičské stříkačky a autoveterány, vyrobená s důrazem na zachování původních postupů a tvarosloví, mohou dodat:

Aleš Uherka                           
https://uherka-truhlarstvi.webnode.cz

Augustin Krystyník                     
https://www.kolarstvi.cz

Kolo – to je základ každého vozu, původce jeho pohybu. Pokud chcete jezdit, bez kol se neobejdete.

Výroba kol má velmi dlouhou historii. Zatím nejstarší dřevěné kolo bylo nalezeno v roce 2002 ve Slovinsku a je staré 5 100 až 5 300 let.

Zaměříme se však na dobu minulého století. S rozvojem automobilismu sice vymizela výroba kočárů, ale před druhou světovou válku bylo kolářství pořád ještě běžným řemeslem, které se soustředilo na výrobu kol, částí vozů a ručního nářadí potřebných v zemědělství. Rozvoj mechanizace v zemědělství po 2. světové válce způsobil, že se kolářské řemeslo stalo téměř nepotřebným. Paradoxně ale systém socialistického školství umožňoval studovat na našich středních školách obor kolářství až do roku 1970. Vyučení koláři se tomuto řemeslu, až na naprosté výjimky, nikdy nevěnovali.

Teprve po roce 1989, s novým zájmem o jízdu s historickými kočáry a hasičskými stříkačkami, vznikla poptávka po dřevěných loukoťových kolech ze strany jejich majitelů. Někdy bohužel až po nehodě způsobené špatným stavem původních kol a dalších důležitých částí vozu.