O nás

Vážení a milí přátelé,
vítáme Vás na stránkách Společnosti přátel klasických zápřeží. Díky technickému pokroku v podobě počítačů, internetových stránek a sociálních sítí se můžete ponořit do krásné historie, kdy se ještě jezdilo kočáry, do nichž byli zapřaháni elegantní koně. A komu se ta doba bude líbit, může si ji na několika místech v naší zemi či v zahraničí zažít dokonce osobně. Naše Společnost vznikla v roce 2019 a v téže době se stala součástí mezinárodní organizace AIAT (Association Internationale d´Attelage de Tradition). AIAT sdružuje 16 zemí z Evropy a jižní Ameriky a v roli čekatelů jsou zástupci Švédska a Spojených států amerických. Z bývalého východního bloku jsou jejími členy Polsko a Česká republika.

Mezi zakládající členy AIAT v roce 2008 byla v první řadě Francie, Německo, Belgie a Španělsko. Prezidentem AIAT je pan Christian baron de Langlage z Francie, který je se svou ženou Antoinette aktivním hybatelem celé společnosti. První seznámení na našem území s tímto zajímavým manželským párem z Francie proběhlo již v roce 2006, kdy si pro účely tradičního zapřahání koupili v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem celé čtyřspřeží starokladrubských běloušů. Christian a Antoinette de Langlade organizují dlouhá léta závody tradičních zápřeží v Cutsu, který leží na poloviční cestě mezi Paříží a hranicemi Belgie. A nyní se věnují hlavně rozhodcovské činnosti. Společnost přátel klasických zápřeží založili příznivci této stále oblíbenější disciplíny – k nim patřil David Olejníček (předseda), Milan Novák, Josef Iš, Jiří Hladík a Lenka Gotthardová – aby se i v našich zemích mohly pořádat závody pod záštitou AIAT. To se podařilo v roce 2019 na zámku v Kroměříži ve spolupráci se Zemským hřebčincem v Tlumačově. O posledním zářijovém víkendu – svatováclavském – se v Podzámecké zahradě sešlo na dvacet spřežení z Polska, Itálie a České republiky, aby po dva dny soutěžila v umění jízdy se spřežením.

Na rozdíl od sportovního závodění se nikdo nemusí obávat nebezpečného  maratonu, ale naopak může prožít příjemnou jízdu zajímavou krajinou. U soutěží spřežení byly kdysi součástí hodnocení tzv. Gespankontrolle, tedy posouzení celého spřežení – sladění kočáru a postrojů, úbor jezdce a přísedících, vhodné plemeno koní před kočárem atd. Toto hodnocení se provádí již málokde, ale svou roli opět dostalo právě v soutěžích klasických zápřeží. Ve sportovním i klasickém závodění je určitou spojnicí překážková jízda mezi kužely (parkur spřežení). Nemusíte mít staticíce na bohaté vybavení ekvipáže, ale musíte ladit stylově. A to je důležitá pobídka i pro potencionální nové zájemce, kteří by se do soutěží tradičních zápřeží chtěli pustit. Čím více nás bude, tím lépe pro tuto poměrně novou disciplínu založenou na tradici, kráse, eleganci, přátelství člověka a koně, nostalgii a slušném vychování. Většinu dalších podrobností a užitečných informací naleznete v jednotlivých rubrikách našich webových stránek.

Tak se pěkně posaďte a vydejte se s námi na cestu krásnými zákoutími naší slavné historie a zajímavé současnosti. Naše webové stránky Vás provedou dlouhou a inspirativní cestou. A nakonec se potkáme nejenom v Kroměříži.

Už se na vás všechny moc těšíme.

Lenka Gotthardová