Koně

Udidla

Pro anglickou zápřež:
Liverpool
Tilbury
Buxton
Pro Uherskou zápřež:
Stihlo - dvoukrožkové