Parádní kočáry hraběte Gallase

PhDr. Martin Krummholz, Ph.D., historik umění

V roce 2019 vydal NPÚ knihu historika umění PhDr. Martina Krummholze, Ph.D., Parádní kočáry hraběte Gallase. Kniha dokumentuje život, slavnostní vjezd do Říma a návrhy kreseb kočárů habsburského vyslance v Římě, hraběte Jana Václava Gallase (1671–1719).

 Z celkového počtu 14 slavnostních kočárů vlastněných hrabětem Gallasem byly čtyři taženy šestispřežím a deset dvojspřežím. Prvních pět vozů bylo možné odlišit podle jejich kontrastních barevných schémat (modrá, zlatá, červená, zelená a černá) a zejména první čtyři byly bohatě zdobeny zlacenými sochami a textilem se stříbrnou a zlatou nití.

Výjimečný význam této sbírky kreseb vytvořených pro hraběte Gallase podtrhuje skutečnost, že se jedná o největší dochovaný soubor ilustrací římských barokních kočárů v Evropě.

Knihu lze zakoupit:
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/51165-paradni-kocary-hrabete-gallase