Knihovna

Mistr opratí Jiří Kocman

Vzpomínky legendy československého (českého) vozatajství. Příběhy koní i lidí se kterými se pan Kocman potkal ve své dlouhé kariéře. Vozataj, který večeřel s britskou královnou Alžbětou II.

Pavel Fiala

Umění jízdy se spřežením

Jedna z nejvýznamnějších knih, která byla o zapřahání a jízdě se spřežením napsána. Byla přeložena do řady jazyků.

Max Pape

Kniha o pohřebních vozech tažených koňmi a jejich stavitelích, kočárových lampách, květinové výzdobě a je vhodně doplněna technickými výkresy. Je zde zachycena historie předních výrobců pohřebních vozů s informacemi o výrobě doplňků  k pohřebním vozům a mnoho dalších témat, které s tímto souvisí.

Carriage Museum of America

Kladruber und Lipizzaner

Kniha volně navazuje jako čtvrté pokračování na knihy  Habsburgs edle Rösser, Die Pferdezucht unter Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Joseph II, Sisi – Die Kaiserin im Satte, Die Zucht des Halbblut – Pferdes in Österreich-Ungarn.

Martin Haller

Parádní kočáry hraběte Gallase

Kniha dokumentuje život, slavnostní vjezd do Říma a návrhy kreseb kočárů habsburského vyslance v Římě, hraběte Jana Václava Gallase (1671–1719). Výjimečný význam této sbírky kreseb vytvořených pro hraběte Gallase podtrhuje skutečnost, že se jedná o největší dochovaný soubor ilustrací římských barokních kočárů v Evropě.

PhDr. Martin Krummholz, Ph.D.

Les lanternes, phares et fanaux

Kniha o historii lamp obsahuje více než 1270 ilustrací a barevných fotografií. Zahrnuje kompletní dokumentaci všech mobilních osvětlovacích systémů. Veškeré tyto lucerny, světlomety a lampy byly vytvořené především proto, aby splňovaly potřebu a poté povinnost signalizovat silniční, železniční nebo námořní dopravní prostředky.

Bernard Mahot