Pravidla soutěže klasických zápřeží

C. Jízda zručnosti

Je test dovedností kočího, poslušnosti a hbitosti koní v daném kurzu.

Kolbiště by mělo být na ploché pevné zemi o velikosti 6000 – 8000 metrů čtverečních a poskytovat bezpečné podmínky. Rychlost je stanovena 180 m/min. pro chladnokrevné koně, tandemy a čtyřspřeží atd., 200 m/min pro ostatní. Použití brzd během této soutěže není dovoleno. Použití brzd je penalizováno 10 trestnými body. Závodník nesmí zůstat v kolbišti více než je povolený čas. Po limitu povoleném pro kurz, bude vyzván k odchodu.
Kurz může mít max. 20 překážek. Vzdálenost mezi každou překážkou je nejméně 12 metrů.

Šířka překážky:
  • pro dvoukolové vozy = rozchod kol vozu + 30 cm.
  • pro 4 kolové vozy = rozchod zadních kol + vzdálenosti mezi předním a zadním kolem (viz. obrázek)

Šířka mezi kolyŠířka branky
Méně než 40 cmRozchod kol + 30 cm
Od 40 cm do 59 cmRozchod kol + 35 cm
Od 60 cm do 89 cmRozchod kol + 40 cm
Od 90 cmRozchod kol + 45 cm
TrojspřežíCelková šířka 230 cm
Trojspřeží s těžkými koňmiCelková šířka 250 cm

Při prohlídce kurzu 1 hod. před jízdou zručnosti musí být soutěžící oblečeni jako při soutěži. Pokud ne 5 bodů penalizace.
Kočí musí pozdravit porotu před startem jeho kola, ale i na závěr.
Překročení časového limitu: 0,2 bodů/sec.
Neprojetí startem: 10 bodů penalizace a musí začít znovu.
Každý shozený balónek: 5 bodů penalizace a na každé překážce je max. 5 bodů penalizace.
Překážky musí být projety v číselném pořadí a nemohou být projety znovu. Pokud je branka projetá dvakrát (v každém směru): 5 bodů penalizace
Pokud kočí mine branku, může ji znovu projet, než bude pokračovat k další, bez penalizace. Pokud, ale už další branku projede 10 bodů penalizace.
Každá projetá nebo neprojetá branka, když je rozbořená – 5 bodů penalizace. Hodiny jsou zastaveny, když rozhodčí zvonem zazvoní, dokud se branka opět nepostaví.  Branka částečně projetá bez žádného shozeného balonku – 5 bodů penalizace. Jakýkoliv incident dokonce když není povšimnut kočím může být indikován porotcem. Pokud si něčeho nevšimne kočí a všimne si rozhodčí, rozhodčí vrátí kočího k opravě a pokračuje se dále, ale hodiny běží dál bez přerušení.
Pokud kočí zapomene projet poslední překážku – 10 bodů penalizace. Dokud kočí neprojede cílem nebo nevyjede z kolbiště správnou cestou hodiny stále běží dál.
Odmítnutí překážky není penalizováno.