Pravidla soutěže klasických zápřeží

B. Terenní jízda

Terénní jízda testuje za normálních okolností dovednosti, znalosti a schopnosti kočích řídit spřežení v poklidném tempu. Cesta musí být vhodná pro všechny typy kočárů. Vzdálenost by měla být mezi 12-17 km a do 9 km pro osly, bez přerušení itineráře. Kočí musí respektovat pravidla silničního provozu po celý čas a jede na vlastní riziko. Závodník přijíždějící na start 2. etapy (B– Terénní jízda), po stanoveném čase, který je uveden v oficiální startovní listině obdrží 5 bodů penalizaci.

Maximální rychlost:
 • 6 km/h pro osly
 • 9 km/h pro malé poníky (do výšky a včetně 1,32 m) a chladnokrevné koně a velké osli
 • 11 km/h pro poníky (výška přes 1,32 m)
 • 13 km/h pro koně
 • 11 km/h pro těžké kočáry

Technický delegát může snížit rychlost vzhledem k topografickým a převažujícím nepříznivým podmínkám. O rozhodnutí musí informovat komisi rozhodčích.
Povolený čas je + nebo – 1 minuta.
Např.: stanovený čas je 65 min. povolený čas je mezi 64 a 66 min. Každá sekunda pod nebo nad povolený čas znamená 0,2 body penalizace.

Na trati je maximálně 5 přírodních nebo umělých překážek. Poslední překážka musí být nejméně 300 metrů před cílem. Kočí, který zastaví v úseku posledních 300 metrů je penalizován 5 body.

Kočí bude diskvalifikován, pokud projede překážku na terénní jízdě nebo projede startem v jízdě zručnosti před závodem. Jakákoliv pomoc při překážkách je penalizována 10 trestnými body. Přestávky v překážkách nejsou povoleny a jsou penalizovány 10 trestnými body. Každá destrukce překážky před, během a po provedení úkolu jsou trestány 10 trestnými body. Průjezdy musí být provedeny přesně a v jednom směru (kromě couvání).
Např. kruh řízený jednou rukou se musí projíždět v daném směru, překážka „sklenička“ řízená jednou rukou se musí projíždět přímo mezi body A a B.

Typy překážek:
STOP

Hlavy koní musí zastavit u značky Stop a vydržet stát 20 sekund (vůz musí zůstat stát), bez pomoci. Zákaz užití brzd v překážce. 

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Nedodržení doby stání, nedržení biče v ruce, použití brzd nebo jiné pomoci: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Couvání rovně

Vjezd do kontrolního úseku zastavit zadními koly v bodě A. Couvat do bodu B, zadními koly zastavit v bodě B bez dotyku s kužely, bez shození míčku a bez cizí pomoci. Výjezd z překážky. Zákaz užití brzd v kontrolním úseku. 

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Nedodržení doby stání, nedržení biče v ruce, použití brzd nebo jiné pomoci: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Jízda v koleji rovně

Vůz musí při jízdě zůstat pravým předním kolem ve vyznačeném prostoru aniž by přejel boční čáry. Použití brzd a pomoci není dovoleno v kontrolovaném úseku.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Přejetí boční čáry, nedržení biče v ruce, použití brzdy nebo jiná pomoc: 
  10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Jízda v koleji vlevo

Vůz musí při jízdě zůstat pravým předním kolem ve vyznačeném prostoru aniž by přejel boční čáry.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Přejetí boční čáry, nedržení biče v ruce, použití brzdy nebo jiná pomoc: 
  10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Jízda v koleji vpravo

Vůz musí při jízdě zůstat pravým předním kolem ve vyznačeném prostoru aniž by přejel boční čáry.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Přejetí boční čáry, nedržení biče v ruce, použití brzdy nebo jiná pomoc: 
  10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Zdravení

Kočí drží opratě i bič v levé ruce, projíždí ve vymezeném prostoru z bodu A do bodu B a zdraví, bez přejetí boční čáry , bez uchopení opratí pravou rukou, bez jiné pomoci a použití brzd.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Přejezd bočních čar, nedržení opratí a biče v levé ruce, použití brzdy nebo jiná pomoc: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Průjezd s hudbou

Spřežení musí projet ohraničeným prostorem bez přejetí bočního vymezení, bez jiné pomoci a použití brzd.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Přejezd bočních čar, nedržení biče v ruce, použití brzdy nebo jiná pomoc: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Průjezd se zvířaty

Spřežení musí projet ohraničeným prostorem bez přejetí bočního vymezení, bez jiné pomoci a použití brzd.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Přejezd bočních čar, nedržení biče v ruce, použití brzdy nebo jiná pomoc: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Stroje

Spřežení musí projet ohraničeným prostorem bez přejetí bočního vymezení, bez jiné pomoci a použití brzd.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Přejezd bočních čar, nedržení biče v ruce, použití brzdy nebo jiná pomoc: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Dým

Spřežení musí projet ohraničeným prostorem bez přejetí bočního vymezení, bez jiné pomoci a použití brzd.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Přejezd bočních čar, nedržení opratí a biče v levé ruce, použití brzdy nebo jiná pomoc: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Sklenička

Vezměte bez pomoci opratě a bič do levé ruky. Zastavte, vezměte pravou rukou sklenici, která je postavena na stojanu A.  Sklenici plnou či prázdnou, pořád držte pouze v pravé ruce. Pak jeďte rovně, bez couvání, stále s opratěmi a bičem v levé ruce, zastavte u stojanu B a odložte sklenici na stojan B.    Použití brzd v kontrolním úseku není dovoleno.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Trať nebyla projeta správně, sklenice nebyla odložena na stojan B, bič a opratě nebyli jen v levé ruce nebo byla použita brzda nebo jiná pomoc: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Koberec

Jízda přes koberec bez pomoci, bez dotyku s kužely. Užití brzd v kontrolovaném úseku není dovoleno. 

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Nepřejetí koberce nebo shození balonků, nedržení biče v ruce, použití brzd nebo jiné pomoci: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Kruh na pravou ruku

Vjezd a výjezd stejnou brankou mezi kužely, jízda plynulým pohybem na kruhu vpravo bez zastavení nebo couvání, opratě v jedné a bič v druhé ruce natažené dál od opratí. Bez dotyku kužele a bez pomoci. Úkol začíná a končí když kočí projede(ne koně) čáru mezi kužely.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Kruh není správně projet, nedržení biče v ruce, použití brzd nebo jiné pomoci: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Kruh na levou ruku

Vjezd a výjezd stejnou brankou mezi kužely, jízda plynulým pohybem na kruhu vlevo bez zastavení nebo couvání, opratě v jedné a bič v druhé ruce natažené dál od opratí. Bez dotyku kužele a bez pomoci. Úkol začíná a končí když kočí projede(ne koně) čáru mezi kužely.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Kruh není správně projet, nedržení biče v ruce, použití brzd nebo jiné pomoci: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Zastavení z kopce

Zastavení vozu z kopce bez pomoci brzd na 10 vteřin, přední kola kočáru musí zastavit mezi body A a B vyznačené na zemi. Není povoleno použití brzd.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Nepřejetí bodu A nebo přejetí bodu B, nedodržení času 10 vteřin, nedržení biče a použití brzd nebo jiné pomoci: 10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů
Couvání – parkování

Zacouvání do prostoru A, které musí být bez dotyku s kužely na venkovní straně B a zadní straně C, bez pomoci a použití brzd.

Penalizace: 

 • Neprojetí překážky: 20 trestných bodů
 • Nesprávně provedený úkol, přejezd boční čar, nedržení biče v ruce, použití brzd nebo jiné pomoci:10 trestných bodů
 • Bezchybné projetí: 0 trestných bodů