Pravidla soutěže klasických zápřeží

A. Prezentace – vjezd dle určeného času v propozicích

Každý účastník je posuzován po zastavení a pozdravení individuálně každým porotcem zvlášť, jak je zapsán na oficiální prezenční listině. Zvony a bandáže na koních jsou zakázány (10 bodů penalizace). Závodník přijíždějící na prezentaci po stanoveném čase (v oficiální prezenční listině) pro prezentaci při startu druhé části (B – Terénní jízda) obdrží 5 bodů penalizace.

Pravidla pro posuzování prezentace

Celkový dojem
 • Celková harmonie účastníka (kočár/koně)
 • Dojem z pohybu koní
 • Dojem z kočího na kozlíku (sezení rovně)

 

Koně
 • Vzhled, úprava, čistota
 • Nedostatky (držení těla, postoj, rány atd. např. při kulhání komisař nedovolí další účast v soutěži)
 • Kvalita podkování (kromě oslů)
 • Bez čabrak (10 trestných bodů penalizace u prvního rozhodčího) s výjimkou regionálních tradic
 • Žádné chrániče, zvony atd. (10 trestných bodů penalizace u prvního rozhodčího)
 • Čistota hřívy a ocasu (zaplétání se nehodnotí)
 • Čistota kopyt (nemusí být namazané)

 

Postroje
 • Dobře upravené seřízené
 • Podbradní řetízek udidla musí být plochý – udidlo dobře nastaveno a upraveno
 • Řemínek kleštin správné utažen a správný směr
 • Podpínka volně
 • Rovné opratě
 • Správně upevněné postraňky a rozporky (postraňky nepřetočené, rozporky správně přišroubované)
 • Žádné rychloupínací přezky (snížení bodů)
 • Anglický chomoutkový postroj je lépe hodnocen než prsní postroj s výjimkou regionálních tradic. 

 

Vozy
 • Před rokem 1945: originální vozy
 • Po roce 1945: moderní vozy
 • Čistota, poškození, originalita, historické prvky, atd.
 • Svíčky v lampách (opálené)

 

Bič
 • Vhodný k zápřeži – šlahounek u čtyřspřeží nesmí být z gumy, pásky atd.
 • (10 trestných bodů penalizace u prvního rozhodčího). Žádný teleskopický bič ani dvojitý šlahounek.

 

Cestující
 • Oblečení musí být vybráno podle typu vozu a stylu spřežení
 • Oděv národní nebo regionální styl odpovídající době zápřeže, kroje jsou povoleny

 

Podkoní
 • Oblečení vhodné pro podkoní (livreje, kožené boty s manžetami jsou lépe hodnoceny)

 

Počet podkoních
 • Jednospřežní – 1 podkoní
 • Dvojspřeží – 1 podkoní
 • Tandem – 1 podkoní
 • Trojspřeží – 1 podkoní
 • Einhorn – 2 podkoní
 • Čtyřspřeží a vícespřeží – 2 podkoní

 

Kočáry (vozy)

vyrobené před rokem 1945 jsou hodnoceny max. 20 body a ty násobeny koeficientem 3, repliky vozů a ostatní vyrobené po roce 1945 jsou hodnoceny max. 20 body a ty násobeny koeficientem 1.
Číslo závodníka musí být čitelné a viditelné na kočáru (na zadní ose uprostřed). Účastník, který podá špatnou informaci o svém kočáru, bude diskvalifikován.
Kočí a podkoní se musí zúčastnit všech tří etap nebo budou diskvalifikováni.

Jakákoliv změna (koně, kočáry, postroj,….) během 3 etap bude penalizována 20 trestnými body. Bič, patřičný ke spřežení, musí být během soutěže držen v ruce. Za bič, který nebude držen v ruce, nebo který není patřičný ke spřežení, bude kočí penalizován 10 trestnými body. Kůň může startovat během soutěže jedenkrát v každé etapě . Je povinné se účastnit se spřežením oceňovací ceremonie, výjimka když prezident předem souhlasil s výjimečnými okolnostmi, které omluví soutěžícího. Jakákoliv vnější asistence během celých závodů je důvodem k diskvalifikaci.