Svatební vůz

Společnost přátel klasických zápřeží se souhlasem PhDr. Leoše Mlčáka https://www.memoriaporta.cz/vlastivedna-revue/ touto cestou přibližuje veřejnosti téma, kterému se věnovala doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D., v periodiku Střední Morava, kulturně historická revue 10, 2000, s. 89–94. Svatební vůz olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu – Castelcorna svému synovci Kryštofu Filipovi roku 1668. Biskup Karel z Lichtensteinu – Castelcorna, spravující olomouckou diecézi v letech 1664 – 1695, bývá literaturou shodně považován za jednu z nejvýznamnějších osobností na olomouckém biskupském stolci a v raněnovověkých