Stáje: koně, neapolské muly a boloňský psí společník

V prvním svazku monografie Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695), Olomoucký biskup a kníže střední Evropy, kterou editorsky připravil Ondřej Jakubec, představuje řada autorů osobnost olomouckého knížete-biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna jako významného mecenáše, církevního představitele, stavebníka a obnovitele Moravy po třicetileté válce a švédské okupaci. Zuzana Pastrňáková (dříve Orálková) a Jana Zapletalová představily v rámci kapitoly o importu luxusního zboží v kontextu životního komfortu duchovního aristokrata dosud nepublikované zprávy o nákupu koní či neapolských mulách.

Děkujeme paní doc. PhDr. Janě Zapletalové, Ph.D., a paní Mgr. Zuzaně Pastrňákové za spolupráci a souhlas s uveřejněním textu.