Setkání a valná hromada členských státu AIAT 2024

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA AIAT 2024 BERGAMO (I)

 Ve dnech 2.2 – 4.2.2024 se členové a příznivci Společnosti přátel klasických zápraží v zastoupení Ing.Lenky Gotthardové,CSc., Jiřího Hladíka, Hany Dostálové, Hany Raškové, Adély Kuchařové, Anny Baliczové a Yvony Zámorské účastnili výročního zasedání asociací sdružených v AIAT (Association Internationale d’Attelage de Tradition). Zasedání se konalo v Italském městě Bergamo v Best Western Hotel Cappello D’Oro Bergamo, kde bylo soustředěno hlavní dění celé akce a všichni účastníci zde byli po dobu akce ubytování. Valné hromady se účastnilo celkem 14 zemí a to Rakousko, Belgie, Německo, Portugalsko, Velká Britanie, Francie, Česká republika, Dánsko, Holandsko, Polsko, Itálie, Švýcarsko, Španělsko a USA.

 

V páteční večer proběhla neformální večeře, u které bylo možné se pozdravit s přáteli z různých zemí, seznámit se s novými lidmi a probrat záležitosti, týkající se nejrůznějších situací, dějících se uvnitř asociací ostatních zemí.

 

V sobotu ráno na nás ihned po snídani čekal autobus, který nás převezl do krásného areálu La Lodovica – dimora di campagna XIX sec. https://www.lalodovica.it  ve kterém se konalo školení a zkoušky rozhodčích a technických delegátů. Po příjezdu do areálu následovala prohlídka soukromé knihovny a kočárovny. Poté následovala očekávaná přehlídka koňských spřežení, které účastníci zkoušek hodnotili do záznamových archů. Za českou republiku se zkoušek účastnila Hana Dostálová. Během dopoledne bylo předvedeno celkem 10 nádherných spřežení. Po skončení přehlídky byl v areálu připraven společný oběd, u kterého bylo opět možné konverzovat s ostatními zúčastněnými. Po obědě jsme se autobusem přesunuli do města Piacenza, kde jsme navštívili Citadela Visconti v Piacenze což je opevnění postavené Visconti z Milána ve 14. století v Piacenze. V 16. století byla na místě Citadely naplánována a zahájena nová budova Palazzo Farnese, která však zůstala nedokončena. Proto asi polovina Citadely nebyla zničena a přežila dodnes. A právě v podzemí budovy Palazzo Farnese probíhala anglicky komentovaná prohlídka nepřeberného množství historických kočárů, zejména od italských výrobců. Jako kuriozity zde byly dětské historické kočárky, ale i malé dětské provozy, do kterých se dětem například zapřahaly kozy. Celý den byl zakončen formální večeří, kde byla výborná příležitost k pozvání rozhodčích a dílčích států na IV. ročník CIAT Kroměříž.

Nedělní den byl zasvěcen především testu a následně společnému porovnání hodnocení posuzování jednotlivých spřežení, na což plynule navázala i schůze valné hromady, kde měl každý stát ještě poslední možnost změn a úprav v oficiálním kalendáři akcí AIAT pro rok 2024. Přičemž byl zároveň potvrzen termín pro IV. CIAT Kroměříž a to 27-29. 9. 2024. To vše bylo zakončeno posledním společným obědem a následovalo odjezdové loučení.

Velké poděkování za jedinečné a nádherné zorganizované setkání patří prezidentovi AIAT baronu De Langlade a baronce Antoinette De Langlade, kteří společně se svými italskými přáteli a prezidentkou italské asociace Emmanuelou Brumana dokázali zorganizovat úžasnou akci.

Text: Anna Baliczová