Přednáška v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem 24.3.2023 

Nejen ve školách přednáší členové SPKZ o historii spřežení a kočárů, ale také v Národním hřebčíně, kde se uskutečnila přednáška před novou návštěvnickou sezónou pro průvodce, kteří předávají informace návštěvníkům v Kladrubech nad Labem, Heřmanově Městci a Slatiňanech. V pátek 24. března 2023 v osm hodin ráno se sešlo čtrnáct průvodců k přednášce Milana Nováka o typologii kočárů, typech a  stylech zápřeží a postrojích. Jako doplněk k informacím dostali účastníci vytištěný přehled běžných typů kočárů vyráběných v letech 1790 -1910 v Evropě s typovým označením. Další možností doplnění informací měli přítomní z připravené výstavy odborných knih zaměřených na vývoj konstrukce kočárů, podrobnou typologii kočárů, sedlářství, konstrukce a typy kočárových lamp a katalog o proběhlé výstavě dopravních prostředků z Čech, Moravy a Slezska, Zapřažená krása – kočáry, saně a nosítka 18. – 20. století, která se uskutečnila v Jízdárně Pražského hradu. Celá přednáška byla doplněna promítáním fotografií a filmem. Odpolední program byl naplánován jako praktická přednáška v kočárovně u  jednotlivých exponátů a v přilehlé expozici postrojů. Praktické přednášky v kočárovně se zúčastnil i  pan ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Ing. Jiří Machek. Čas v kočárovně pro podrobný popis jednotlivých exponátů a praktické dotazy průvodců byl překročen a na expozici postrojů se již pro pokročilý odpolední čas nedostalo. Poděkování za skvělou organizaci a přípravu semináře patří Mgr. Kristině Chaloupková vedoucí střediska Služby pro veřejnost a komunikace Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.