Přednáška na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun  16.2.2023

Posláním SPKZ je také vzdělávací a přednášková činnost pro veřejnost a školy. Po dohodě s vedením střední zemědělské a veterinární školy v Lanškrouně byla naplánovaná na 16. února 2023 první přednáška pro žáky této školy. Ve čtrnáct hodin se v přednáškovém sále sešlo v rámci výuky na padesát studentů, kterým Josef Iš přednášel o postrojích, typech a stylech zápřeží, opratích, udidlech, bičích, ústroji kočího a přísedících. Celá přednáška byla vhodně doplňována promítáním obrázků k přednášenému tématu a praktickými ukázkami jednotlivých součástí postrojů, udidel a bičů.
Druhá část přednášky byla věnována představení mezinárodní organizace AIAT, soutěží historických kočárů a jejich pravidel. O tomto informoval přítomné Milan Novák. 
Po skončení následovala diskuse, ze které vzešel požadavek na další přednášku již na konkrétní téma Formani a zrod přepravy zboží a lidí. Velké poděkování patří vedení školy a paní Ing. Haně Stehlíkové za zorganizování přenášky.