Mezinárodní seminář v Muzeu Powozów Galowice 7. – 8. 10. 2023

Společnost AIAT Polska a Muzeu kočárů v Galowicích, uspořádali ve dnech 7. – 8. října 2023 mezinárodní seminář věnovaný soutěžím tradičních spřežení a organizaci AIAT, kterou založil baron Christian de Langlade. Organizace AIAT sdružuje nejen milovníky koňských spřežení, ale také všechny nadšence, kteří se zajímají o historii koňských spřežení a o zvyky s tím spojené. K nim patří také řemeslníci, kteří udržují tradice zejména výrobci kočárů, sedláři, čalouníci, lakýrníci, historici, archívy, muzea a sběratelé. Hlavními formami činnosti jsou tradiční soutěže spřežení, jak mezinárodní (CIAT), národní (CAT), korsa, výstavy, přehlídky elegance (ATM).
Protože příprava na účast v soutěži představuje velké množství práce s koňmi, postroji, s oblečením, s vozem či kočárem a vyvolá mnoho otázek, na něž se při nedostatku písemných pramenů často hledají obtížně odpovědi, byl tento seminář zaměřen především na zájemce s různou mírou zkušeností a jejich přípravu na tyto soutěže. Po oficiálním přivítání a neformálních osobních setkáních pokračoval program pro třicítku účastníků prohlídkou sbírky Muzea kočárů, kde se odborného výkladu a  představením jednotlivých exponátů ujal majitel pan Dr. Tadeusz Kołacz. Po malé přestávce a  občerstvení následovala část věnovaná pravidlům, hodnocení a organizaci soutěží historických spřežení. V této části se účastníci dostali informace s praktickými ukázkami o volbě oblečení při soutěžích, o volbě a přípravě vhodného koně, o péči správného typu postroje na koně a regionálních stylech zápřeží. Večer následovala společná večeře s typickými polskými specialitami a volným programem s tancem. Zábavný večer zpestřila soutěž dvoučlenných družstev ve skládání rozebraných kočárových postrojů na čas. Vítězný tým Mária Žarnovská a Lukasz Panek si odnesl sadu historických svíček do kočárových lamp, které věnoval do soutěže majitel muzea pan Dr. Tadeusz Kołacz.
Nedělní program začal představením typologie kočárů a vozů a následnou prohlídkou soukromého remízu kočárů, které pan Dr. Tadeusz Kołacz používá při soutěžích historických kočárů a osobních projížďkách. Po této inspirativní části pokračoval program dalším zajímavým tématem – restaurování vozů s praktickou ukázkou a představením dostupných materiálů k tomu. Po seznámení přítomných s novou literaturou, společném fotografováním a občerstvením byl seminář oficiálně ukončen. Na zpáteční cestě Čeští účastníci semináře Hana Dostálová, Yvona Zámorská, Jan Dostál a Milan Novák ještě navštívili Arboretum Wojsławice, které představuje jednu z nejvýznamnějších dendrologických zahrad v Dolním Slezsku a nachází se v blízkosti města Niemcza, nedaleko silničního tahu z Prahy do Wrocławi. Při prohlídce nádherné zahrady měli štěstí a zažili jedinečné setkání s bývalým ředitelem Dr. Tomaszem J. Nowakem a jeho manželkou Hannou Grzeszczak-Nowak.