Koně a kočáry – krása a elegance v Kroměříži

Lenka Gotthardová

Město Kroměříž je jako vzácný šperk. Skládá se z tolika nádherných staveb, které ho zdobí jako korunu drahé kameny. A vzácné minerály na podzim již potřetí doplnily nádherné perly ušlechtilých koní. Unescové město s unescovými a dalšími koňmi. Skvělá kombinace.
V sobotu a v neděli 23. a 24. září 2023 se v Kroměříži konal třetí ročník mezinárodních závodů v  klasických zápřežích CIAT. Organizátorem této akce byla Společnost přátel klasických zápřeží, z. ú. (SPKZ), společně s Arcibiskupským zámkem a zahradami Kroměříž, za finanční podpory Zlínského kraje a města Kroměříže a velké řady sponzorů, Ing. Petra Galatíka a mnoha dalších.
Kdo má rád historii, se v této akci doslova najde. Díky zámeckému prostředí, pečlivě upravené Podzámecké zahradě a krásným spřežením se ocitnete o více než sto let zpátky. Fotografie zápřeží, které byly z této akce pořízeny jen v černobílém provedení, tu dávnou dobu ještě podtrhují.

AIAT
Sportovním soutěžím spřežení se věnuje Mezinárodní jezdecká federace (FEI). Zpravidla se soutěží v  závodech jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží velkých či malých koní. Soutěže se skládají ze tří částí a to drezury, maratonu a překážkové jízdy mezi kužely. Ne všichni sportovní jezdci dbají tradic v  zapřahání, často i z důvodů, že se k nim potřebné informace nedostanou. To vše, a ještě láska k  umění, tradicím a kultuře přimělo v roce 2008 některé z nich k založení a pořádání soutěží dle pravidel Mezinárodní asociace tradičních zápřeží (AIAT). Spoluzakladatelem a prezidentem této světové organizace je pan baron Christian de Langlade z Francie. Jeho choť paní Antoinette de Langlade ho ve všech jeho aktivitách nesmírně podporuje.

V současné době sdružuje asociace sedmnáct národních organizací pod hlavičkou AIAT a kromě mnoha evropských zemí jsou zastoupeny i USA a Chile. K nejaktivnějším členům v současné době patří Španělsko, Velká Británie a Itálie. Celkem se v průběhu letošního roku pořádá více než osmdesát závodů tohoto typu v zemích sdružených pod AIAT.

Společnost přátel klasických zápřeží

Hledání cesty k jejich realizaci i na našem území předcházelo mnoho výjezdů na zahraniční závody, semináře, jednání, pozvání do ČR atd. Vždy jejich aktivním propagátorem byl a je pan Milan Novák z  Čelechovic na Hané, který mj. pomáhal budovat Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem. V roce 2019 vznikla SPKZ, která se stala oficiálním partnerem a členem AIAT. Ředitelem společnosti je pan Ing. David Olejníček, emeritní ředitel Zemského hřebčince v Tlumačově, který velice pomohl s jejím založením a  aktivně se věnuje i jejímu provozu. Zakládajícími členy jsou Milan Novák, Lenka Gotthardová a  pánové Josef Iš a Jiří Hladík, kteří se sami aktivně účastnili či účastní závodů s koňmi. Společnosti pomáhá řada dobrovolníků Michaelou Novákovou a Hanou Dostálovou začínaje, pokračovat můžeme přes Ivanu Procházkovou, Michala Brožíka, Jana Dostála až po studenty oboru Jezdec a chovatel koní Střední školy hotelové a služeb Kroměříž.

Pátek

Závody začínají zpravidla již o den dříve. Jezdci spřežení zpravidla váží do Kroměříže dalekou cestu. Pro koně musejí organizátoři objednat a postavit stany a boxy na louce, která ještě stále nese označení Pionýrská.  Večer probíhá technická porada na zámku, která je doplněna hodnotnou přednáškou, v  letošním roce připomínal pan ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad Ing. Jiří Uhlíř 25. výročí zapsání zámku a zahrad na seznam UNESCO a sto let od úmrtí Arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana.

Sobota

V sobotu se konala první část soutěže, je to tzv. prezentace nebo také „Gespannkontrole“ – kontrola spřežení. Hlavním rozhodčím byl baron Christian de Langlade z Francie, členy sboru rozhodčích tvořili Hartmuth Huber z Německa a Dr. Tadeusz Kolacz z Polska. V roli čekatele na rozhodčí se učila posuzovat spřežení Hana Dostálová, a to po boku Ch. de Langlade. Všechny závodníky vítala slavnostní znělka tří trubačů z Konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže. Hodnocení předcházelo ještě představení Francouzské císařské gardy. Akci komentovali Milan Novák, Ing. František Petřík a Lenka Gotthardová.

Spřežení byla hodnocena jako celek a musela odpovídat určitému stylu zápřeží – anglickému, uherskému či americkému nebo ladit s účelem využití nebo s geografickým původem. Optimální počet zápřeží pro tyto soutěže se pohybuje okolo 15–20.  Na tyto závody bylo přihlášeno 15 soutěžících, ale jednomu účastníkovi onemocněl kůň, jezdec se přijel tedy alespoň podívat a podpořit závody. Soutěžící pocházeli ze čtyř zemí – z Polska, Slovenska, z Rakouska a od nás. Rozhodčí posuzovali koně, postroje, kočáry a ústroj jezdců a přísedících a celkové sladění.

V zápřeži se představili starokladrubští koně a lipicáni, obě plemena již patří pod ochranu UNESCO – starokladrubští koně díky krajině jsou zařazeni mezi kulturní památky hmotné a lipicáni se tam dostali loni na podzim do skupiny nehmotného kulturního dědictví. Dále jsme mohli obdivovat koně fríské, Shagya-arabi, těžké teplokrevníky – slezské koně, polské sportovní koně, velkopolské a také poníky – velšské a shetlandské pony a dva chladnokrevníky – českomoravské belgiky. 

Závody byly i přehlídkou kočárů – přes viktorie a mylordy byly k vidění i phaetony, vagonety, lovecké kočáry, americké bugy až po bryčky a košatiny.

Všechnu tuto krásu mohli vidět diváci, kteří se přišli podívat do Podzámecké zahrady. A pak šla hora k  Mohamedovi. Po 13. hodině vyrazila spřežení do města. Vzorně je doprovázela Městská policie z  Kroměříže a státní jízdní policie ze Zlína. Průvod tentokrát nevedl přes náměstí jako obvykle, neboť na něm zrovna probíhaly automobilové závody. Součástí programu bylo i vystoupení Hanácké soboru Kroměříž před budovou Justiční školy. Průvod doprovázela Francouzská císařská garda a krojované Hanácké banderium na koních.

Technický pokrok pronikl i do soutěží klasických zápřeží. Jezdci nemuseli na prohlídku terénní části, neboť jim ji Milan Novák s panem Jiřím Hladíkem natočili na mobil a promítli při páteční technické poradě. Kdo, chtěl, mohl si ji projet dle stažené verze z počítače. A tak bylo více času na přípravu dalšího bodu programu a tím byl slavnostní koncert v barokním kostele sv. Jana Křtitele. Ten zajistil Ing. Martin Krčma po domluvě s Konzervatoří P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Krása chrámu i barokní hudby uchvátila všechny posluchače v zaplněném kostele.

Večer byla na programu slavnostní večeře v secesním sále arcibiskupského zámku. Pan Ing. M. Krčma zajistil i na večer trubače z kroměřížské konzervatoře, kteří vítali z balkonu přicházející hosty. Ti mohli projít nejvýznamnějšími sály v prvním patře zámku, až došly do secesního sálu. Na přítomné čekalo vynikající zámecké menu zabezpečované cateringovou společností Betacatering z Bzence a o víno se postarali zástupci Arcibiskupských zámeckých sklepů. Na závěr mohli všichni účastníci navštívit slavnostní Sněmovní sál, kde byla mj. v roce 1848 zrušena robota v habsburské monarchii a točila se zde mj. minisérie o Marii Terezii.

Neděle

Nedělní dopoledne vyplnila terénní jízda. Začínala již v 8 hodin u vodárny Barbořina a vedla přes obce Bezměrov a Lutopecny. Celkově měřila trasa 14 km a obsahovala pět překážek. Obě obce přistupují k  této soutěži velice vstřícně, za což vedení obcí velice děkujeme. V každé obci bývá umístěna jedna překážka. Další tři překážky byly soustředěny na kolbiště v Podzámecké zahradě na Ocúnové louce. Jedna představovala změnu terénu a koně museli projet mezi kužely, u další šlo o absolvování kruhu jednoruč okolo kužele a poslední vyhlížela sice lehce, ale potrápila mnohé závodníky. Museli přemístit naplněnou skleničku z bodu A do bodu B a buď ji mohou vypít, nebo nabídnout přísedícím. Někteří však s koňmi zastavili od podstavců příliš daleko a buď museli provádět artistické kousky, nebo zkrátka vrátili skleničku panu baronovi, za což obdrželi trestné body. Důležité bylo dojet do cíle v  optimálnímstanoveném čase, ani ne příliš brzy, ale ani ne pozdě…

Odpolední jízda zručnosti neboli parkur je v podstatě klasickým parkurem spřežení. Jezdci museli se svými spřeženími projet 18 překážek označených kužely s balónky. Trasa měřila 519 metrů a čas pro pony a teplokrevníky byl stanoven na 156 vteřin a pro chladnokrevníky na 173 vteřin. O tom, že byl parkur náročný, svědčí i to, že ač ho někteří projeli bez shození balonku, tak všichni byli alespoň drobně penalizováni za čas. Pro organizátory není jednoduché se starat o parkur, protože pro každý kočár musí upravit rozchod kuželů dle rozchodu kol a k tomu mají 30 cm navíc. Kočáry jsou přeměřovány před začátkem soutěže a první disciplínou.

V závěru se všechny body za tři části soutěže sečetly a oceněny byly tři kategorie a to poníci, jednospřeží a dvojspřeží a potom byli všichni hodnoceni najednou. Mezi poníky zvítězila paní Jana Ondřejová se svými shetlandskými poníky před velšskými poníky pana Lukasze Panka z Polska, loňského vítěze zde z Kroměříže. U soutěží jednospřeží se nejlépe zadařilo paní Yvoně Zámorské se starokladrubským koněm vraníkem Siglavi Pakra Palatina XI-18. Ve dvojspřeží byl nejúspěšnější polský reprezentant Pawel Pelka s frískými koňmi. Celkově tento jezdec zvítězil, druhé celkové místo patřilo jeho bratru dvojčeti Tomaszi Pelkovi se strakatými slezskými teplokrevníky a třetí příčku obsadila Jana Ondřejová, což byl nejlepší český výsledek.

I když se ceny dávali jen do třetího místa, nikdo nepřišel zkrátka a ceny dostali úplně všichni. Tak se mohli těšit i čtvrtý Jiří Daněk s českomoravskými belgiky, 5. Lukasz Panek (POL) s welshpony, 6. Lubomír Doležel s Shagya-arabi, 7. Jiří Hladík, 8. Yvona Zámorská a 9. Adéla Kuchařová, všichni tři se starokladrubskými koňmi, 10. Czeslaw Trzos (POL) s polským sportovním koněm, 11. Gerhard Kainz (AUT) s lipickými koňmi, 12. Wojciech Respond s těžkými teplokrevníky, 13. Marián Kohút (SVK) s  frískými koňmi a 14. Dariusz Bill (POL) s velkopolským koněm.

Ceny předával Mons. Antonín Basler, pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze, Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje, Mgr. Tomáš Opatrný, starosta města Kroměříže, Ing. Jiří Uhlíř, ředitel Správy arcibiskupského zámku a zahrad, všichni rozhodčí a také ředitel SPKZ Ing. David Olejníček.  V závěru dne obdržel pan Milan Novák od prezidenta AIAT barona Ch. de Langlade odznak mezinárodního rozhodčí AIAT na základě všech předepsaných podmínek a školení.

Akce to byla i přes určitou nepřízeň počasí povedená, účastníkům i divákům se velmi líbila a už se těší na další ročník. Na závěr dokonce vykouklo slunce, tak všichni odjížděli spokojeně do svých domovů.

Poděkování

Tento odstavec by měl být správně na začátku, protože bez sponzorů a podporovatelů bychom takovou akci nemohli vůbec realizovat. Rádi bychom poděkovali mnoha institucím a firmám, k nimž patří: Správa arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, Zlínský kraj, Město Kroměříž, Obec Bezměrov a Obec Lutopecny, Ing. Petr Galatík z Těšánek, ČJF – Zlínská oblast, firmy a společnosti Brad Produkt, Natys, Alfa, Fornal Traiding, Mont kovo, Plastika, a.s., Revea CZ, s.r.o., Multi – S, Tonak, Glas Ladislav Breznický, Fishing Invest,  Sedlářství Galetka, Masna Kroměříž Kmotr, Masna Krásno, Kromilk, Pohřební ústav Josef Kňourek, Pohřební ústav Charitas Vítězslav Dernický, ManMat, Lasard, MVDr. Josef Lysák, Ing. Jan Váňa, Ivona Večerková, Josef Večerka, Václav Rapant a Ing. Miroslav Maxon. Dík patří i za spolupráci Betacatering Brezno a Arcibiskupským sklepům Kroměříž a také všem pomocníkům ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, všem pracovníkům zámku i všem dalším, včetně policie městské i státní, jízdní policie, veterinární a zdravotnické služby. Aby se akce pro závodníky mohla uskutečnit, musí kolem této záležitosti běhat hodně lidí během víkendu a členové SPKZ a jejich přátelé po celý rok. Ale stojí to zato.

Díky mezinárodním závodům spřežení nejen v Kroměříži se daří navazovat na dávné tradice a  uchovávat je pro budoucí generace. A to je také smysl akce a pro mnohé i smysl života.

Koně a kočáry – krása a elegance v Kroměříži

Lenka Gotthardová

Město Kroměříž je jako vzácný šperk. Skládá se z tolika nádherných staveb, které ho zdobí jako korunu drahé kameny. A vzácné minerály na podzim již potřetí doplnily nádherné perly ušlechtilých koní. Unescové město s unescovými a dalšími koňmi. Skvělá kombinace.
V sobotu a v neděli 23. a 24. září 2023 se v Kroměříži konal třetí ročník mezinárodních závodů v  klasických zápřežích CIAT. Organizátorem této akce byla Společnost přátel klasických zápřeží, z. ú. (SPKZ), společně s Arcibiskupským zámkem a zahradami Kroměříž, za finanční podpory Zlínského kraje a města Kroměříže a velké řady sponzorů, Ing. Petra Galatíka a mnoha dalších.
Kdo má rád historii, se v této akci doslova najde. Díky zámeckému prostředí, pečlivě upravené Podzámecké zahradě a krásným spřežením se ocitnete o více než sto let zpátky. Fotografie zápřeží, které byly z této akce pořízeny jen v černobílém provedení, tu dávnou dobu ještě podtrhují.

AIAT
Sportovním soutěžím spřežení se věnuje Mezinárodní jezdecká federace (FEI). Zpravidla se soutěží v  závodech jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží velkých či malých koní. Soutěže se skládají ze tří částí a to drezury, maratonu a překážkové jízdy mezi kužely. Ne všichni sportovní jezdci dbají tradic v  zapřahání, často i z důvodů, že se k nim potřebné informace nedostanou. To vše, a ještě láska k  umění, tradicím a kultuře přimělo v roce 2008 některé z nich k založení a pořádání soutěží dle pravidel Mezinárodní asociace tradičních zápřeží (AIAT). Spoluzakladatelem a prezidentem této světové organizace je pan baron Christian de Langlade z Francie. Jeho choť paní Antoinette de Langlade ho ve všech jeho aktivitách nesmírně podporuje.
V současné době sdružuje asociace sedmnáct národních organizací pod hlavičkou AIAT a kromě mnoha evropských zemí jsou zastoupeny i USA a Chile. K nejaktivnějším členům v současné době patří Španělsko, Velká Británie a Itálie. Celkem se v průběhu letošního roku pořádá více než osmdesát závodů tohoto typu v zemích sdružených pod AIAT.

Společnost přátel klasických zápřeží
Hledání cesty k jejich realizaci i na našem území předcházelo mnoho výjezdů na zahraniční závody, semináře, jednání, pozvání do ČR atd. Vždy jejich aktivním propagátorem byl a je pan Milan Novák z  Čelechovic na Hané, který mj. pomáhal budovat Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem. V roce 2019 vznikla SPKZ, která se stala oficiálním partnerem a členem AIAT. Ředitelem společnosti je pan Ing. David Olejníček, emeritní ředitel Zemského hřebčince v Tlumačově, který velice pomohl s jejím založením a  aktivně se věnuje i jejímu provozu. Zakládajícími členy jsou Milan Novák, Lenka Gotthardová a  pánové Josef Iš a Jiří Hladík, kteří se sami aktivně účastnili či účastní závodů s koňmi. Společnosti pomáhá řada dobrovolníků Michaelou Novákovou a Hanou Dostálovou začínaje, pokračovat můžeme přes Ivanu Procházkovou, Michala Brožíka, Jana Dostála až po studenty oboru Jezdec a chovatel koní Střední školy hotelové a služeb Kroměříž.

Pátek
Závody začínají zpravidla již o den dříve. Jezdci spřežení zpravidla váží do Kroměříže dalekou cestu. Pro koně musejí organizátoři objednat a postavit stany a boxy na louce, která ještě stále nese označení Pionýrská.  Večer probíhá technická porada na zámku, která je doplněna hodnotnou přednáškou, v  letošním roce připomínal pan ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad Ing. Jiří Uhlíř 25. výročí zapsání zámku a zahrad na seznam UNESCO a sto let od úmrtí Arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana.

Sobota
V sobotu se konala první část soutěže, je to tzv. prezentace nebo také „Gespannkontrole“ – kontrola spřežení. Hlavním rozhodčím byl baron Christian de Langlade z Francie, členy sboru rozhodčích tvořili Hartmuth Huber z Německa a Dr. Tadeusz Kolacz z Polska. V roli čekatele na rozhodčí se učila posuzovat spřežení Hana Dostálová, a to po boku Ch. de Langlade. Všechny závodníky vítala slavnostní znělka tří trubačů z Konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže. Hodnocení předcházelo ještě představení Francouzské císařské gardy. Akci komentovali Milan Novák, Ing. František Petřík a Lenka Gotthardová.
Spřežení byla hodnocena jako celek a musela odpovídat určitému stylu zápřeží – anglickému, uherskému či americkému nebo ladit s účelem využití nebo s geografickým původem. Optimální počet zápřeží pro tyto soutěže se pohybuje okolo 15–20.  Na tyto závody bylo přihlášeno 15 soutěžících, ale jednomu účastníkovi onemocněl kůň, jezdec se přijel tedy alespoň podívat a podpořit závody. Soutěžící pocházeli ze čtyř zemí – z Polska, Slovenska, z Rakouska a od nás. Rozhodčí posuzovali koně, postroje, kočáry a ústroj jezdců a přísedících a celkové sladění.
V zápřeži se představili starokladrubští koně a lipicáni, obě plemena již patří pod ochranu UNESCO – starokladrubští koně díky krajině jsou zařazeni mezi kulturní památky hmotné a lipicáni se tam dostali loni na podzim do skupiny nehmotného kulturního dědictví. Dále jsme mohli obdivovat koně fríské, Shagya-arabi, těžké teplokrevníky – slezské koně, polské sportovní koně, velkopolské a také poníky – velšské a shetlandské pony a dva chladnokrevníky – českomoravské belgiky. 
Závody byly i přehlídkou kočárů – přes viktorie a mylordy byly k vidění i phaetony, vagonety, lovecké kočáry, americké bugy až po bryčky a košatiny.
Všechnu tuto krásu mohli vidět diváci, kteří se přišli podívat do Podzámecké zahrady. A pak šla hora k  Mohamedovi. Po 13. hodině vyrazila spřežení do města. Vzorně je doprovázela Městská policie z  Kroměříže a státní jízdní policie ze Zlína. Průvod tentokrát nevedl přes náměstí jako obvykle, neboť na něm zrovna probíhaly automobilové závody. Součástí programu bylo i vystoupení Hanácké soboru Kroměříž před budovou Justiční školy. Průvod doprovázela Francouzská císařská garda a krojované Hanácké banderium na koních.
Technický pokrok pronikl i do soutěží klasických zápřeží. Jezdci nemuseli na prohlídku terénní části, neboť jim ji Milan Novák s panem Jiřím Hladíkem natočili na mobil a promítli při páteční technické poradě. Kdo, chtěl, mohl si ji projet dle stažené verze z počítače. A tak bylo více času na přípravu dalšího bodu programu a tím byl slavnostní koncert v barokním kostele sv. Jana Křtitele. Ten zajistil Ing. Martin Krčma po domluvě s Konzervatoří P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Krása chrámu i barokní hudby uchvátila všechny posluchače v zaplněném kostele.
Večer byla na programu slavnostní večeře v secesním sále arcibiskupského zámku. Pan Ing. M. Krčma zajistil i na večer trubače z kroměřížské konzervatoře, kteří vítali z balkonu přicházející hosty. Ti mohli projít nejvýznamnějšími sály v prvním patře zámku, až došly do secesního sálu. Na přítomné čekalo vynikající zámecké menu zabezpečované cateringovou společností Betacatering z Bzence a o víno se postarali zástupci Arcibiskupských zámeckých sklepů. Na závěr mohli všichni účastníci navštívit slavnostní Sněmovní sál, kde byla mj. v roce 1848 zrušena robota v habsburské monarchii a točila se zde mj. minisérie o Marii Terezii.

Neděle
Nedělní dopoledne vyplnila terénní jízda. Začínala již v 8 hodin u vodárny Barbořina a vedla přes obce Bezměrov a Lutopecny. Celkově měřila trasa 14 km a obsahovala pět překážek. Obě obce přistupují k  této soutěži velice vstřícně, za což vedení obcí velice děkujeme. V každé obci bývá umístěna jedna překážka. Další tři překážky byly soustředěny na kolbiště v Podzámecké zahradě na Ocúnové louce. Jedna představovala změnu terénu a koně museli projet mezi kužely, u další šlo o absolvování kruhu jednoruč okolo kužele a poslední vyhlížela sice lehce, ale potrápila mnohé závodníky. Museli přemístit naplněnou skleničku z bodu A do bodu B a buď ji mohou vypít, nebo nabídnout přísedícím. Někteří však s koňmi zastavili od podstavců příliš daleko a buď museli provádět artistické kousky, nebo zkrátka vrátili skleničku panu baronovi, za což obdrželi trestné body. Důležité bylo dojet do cíle v  optimálnímstanoveném čase, ani ne příliš brzy, ale ani ne pozdě…
Odpolední jízda zručnosti neboli parkur je v podstatě klasickým parkurem spřežení. Jezdci museli se svými spřeženími projet 18 překážek označených kužely s balónky. Trasa měřila 519 metrů a čas pro pony a teplokrevníky byl stanoven na 156 vteřin a pro chladnokrevníky na 173 vteřin. O tom, že byl parkur náročný, svědčí i to, že ač ho někteří projeli bez shození balonku, tak všichni byli alespoň drobně penalizováni za čas. Pro organizátory není jednoduché se starat o parkur, protože pro každý kočár musí upravit rozchod kuželů dle rozchodu kol a k tomu mají 30 cm navíc. Kočáry jsou přeměřovány před začátkem soutěže a první disciplínou.
V závěru se všechny body za tři části soutěže sečetly a oceněny byly tři kategorie a to poníci, jednospřeží a dvojspřeží a potom byli všichni hodnoceni najednou. Mezi poníky zvítězila paní Jana Ondřejová se svými shetlandskými poníky před velšskými poníky pana Lukasze Panka z Polska, loňského vítěze zde z Kroměříže. U soutěží jednospřeží se nejlépe zadařilo paní Yvoně Zámorské se starokladrubským koněm vraníkem Siglavi Pakra Palatina XI-18. Ve dvojspřeží byl nejúspěšnější polský reprezentant Pawel Pelka s frískými koňmi. Celkově tento jezdec zvítězil, druhé celkové místo patřilo jeho bratru dvojčeti Tomaszi Pelkovi se strakatými slezskými teplokrevníky a třetí příčku obsadila Jana Ondřejová, což byl nejlepší český výsledek.
I když se ceny dávali jen do třetího místa, nikdo nepřišel zkrátka a ceny dostali úplně všichni. Tak se mohli těšit i čtvrtý Jiří Daněk s českomoravskými belgiky, 5. Lukasz Panek (POL) s welshpony, 6. Lubomír Doležel s Shagya-arabi, 7. Jiří Hladík, 8. Yvona Zámorská a 9. Adéla Kuchařová, všichni tři se starokladrubskými koňmi, 10. Czeslaw Trzos (POL) s polským sportovním koněm, 11. Gerhard Kainz (AUT) s lipickými koňmi, 12. Wojciech Respond s těžkými teplokrevníky, 13. Marián Kohút (SVK) s  frískými koňmi a 14. Dariusz Bill (POL) s velkopolským koněm.
Ceny předával Mons. Antonín Basler, pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze, Ing. Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje, Mgr. Tomáš Opatrný, starosta města Kroměříže, Ing. Jiří Uhlíř, ředitel Správy arcibiskupského zámku a zahrad, všichni rozhodčí a také ředitel SPKZ Ing. David Olejníček.  V závěru dne obdržel pan Milan Novák od prezidenta AIAT barona Ch. de Langlade odznak mezinárodního rozhodčí AIAT na základě všech předepsaných podmínek a školení.
Akce to byla i přes určitou nepřízeň počasí povedená, účastníkům i divákům se velmi líbila a už se těší na další ročník. Na závěr dokonce vykouklo slunce, tak všichni odjížděli spokojeně do svých domovů.

Poděkování
Tento odstavec by měl být správně na začátku, protože bez sponzorů a podporovatelů bychom takovou akci nemohli vůbec realizovat. Rádi bychom poděkovali mnoha institucím a firmám, k nimž patří: Správa arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, Zlínský kraj, Město Kroměříž, Obec Bezměrov a Obec Lutopecny, Ing. Petr Galatík z Těšánek, ČJF – Zlínská oblast, firmy a společnosti Brad Produkt, Natys, Alfa, Fornal Traiding, Mont kovo, Plastika, a.s., Revea CZ, s.r.o., Multi – S, Tonak, Glas Ladislav Breznický, Fishing Invest,  Sedlářství Galetka, Masna Kroměříž Kmotr, Masna Krásno, Kromilk, Pohřební ústav Josef Kňourek, Pohřební ústav Charitas Vítězslav Dernický, ManMat, Lasard, MVDr. Josef Lysák, Ing. Jan Váňa, Ivona Večerková, Josef Večerka, Václav Rapant a Ing. Miroslav Maxon. Dík patří i za spolupráci Betacatering Brezno a Arcibiskupským sklepům Kroměříž a také všem pomocníkům ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, všem pracovníkům zámku i všem dalším, včetně policie městské i státní, jízdní policie, veterinární a zdravotnické služby. Aby se akce pro závodníky mohla uskutečnit, musí kolem této záležitosti běhat hodně lidí během víkendu a členové SPKZ a jejich přátelé po celý rok. Ale stojí to zato.

Díky mezinárodním závodům spřežení nejen v Kroměříži se daří navazovat na dávné tradice a  uchovávat je pro budoucí generace. A to je také smysl akce a pro mnohé i smysl života.