VIII. CIAT Ksiaz 23. – 24.7.2022

Do zámeckého areálu Książ (PL) v Dolnoslezském vojvodství nedaleko českých hranic, který je spjat i s Českými dějinami se sjeli milovníci historických kočárů a spřežení. 23. – 24. 7. 2022 se zde uskutečnilo již osmé setkání a mezinárodní závod historických spřežení „International Competition in Traditional Driving“. V nádherném prostředí zámku Książ (nedaleko města Valbřich) a přilehlém parku po dva dny soutěžili účastníci z Belgie, Polska, Austrálie, Rakouska a Česka ve třech disciplínách. V sobotu od dvanácti hodin začala první část prezentace a hodnocení spřežení na třech stanovištích. Na prvním v zámeckém parku, hodnotil soutěžící Eduardo Cruz (Portugalsko). Jako druhý hodnotil spřežení Jose Varo Garrido (Španělsko). Třetí stanoviště bylo přímo před zámkem, kde hodnotil Hartmuth Huber (Německo). Turisté čekající na prohlídku zámku zde měli velikou možnost sledovat projíždějící kočáry a poslechnout si odborný komentář k právě hodnotícímu spřežení, který poskytovali Irek Kozłowski a  Andrzej Novak-Zempliński.

Sobotní program byl zakončen společenským setkáním a večeří v prostorách zámku. Nedělní program zahájila terénní jízda na 8.5 km s pěti překážkami, která vedla náročným kopcovitým terénem zámeckého parku. Prvním úkolem průjezd pravým předním kolem úzkou kolejí, následoval průjezd kruhem na levou ruku, kdy kočí řídí spřežení jednou rukou, zastavení z kopce bez použití brzd, couvání a oblíbená překážka zvaná sklenička.  Po dojetí terénní jízdy následoval na kolbišti zdejšího hřebčína chovajícího slezské teplokrevníky (http://www.stadoksiaz.pl) vozatajský parkur s dvaceti brankami.

Jediný Český zástupce Jiří Hladík (H+H stáj Kateřina Hrdlořezy) soutěžil se spřežením starokladrubských vraníků a loveckým kočárem od firmy Moritz Hermann, Dresden. Dalšími členy jeho týmu byla rodina Brožíkova a Ing. L.  Gotthardová. Podpořit tento tým a prohlédnou si prostředí pro případnou účast na závodech v příštím roce, přijeli z Česka také paní Y. Zámorska a A. Hrnčiarová. V celkovém hodnocení získal první místo Gary Rollans reprezentující Austrálii, druhé místo obsadil Matthias Pfeifer z Německa, třetí místo vybojoval Jacek Soborski z Polska. Jiří Hladík po obtížích v terénní jízdě i přesto že v následném parkuru neshodil žádný míček, obsadil osmé místo.

Blahopřejeme celému týmu a děkujeme za propagaci Českých příznivců soutěží historických kočárů a  spřežení.