Setkání členských států AIAT – Samerset

O víkendu 15.-16. února 2020 se do Dillington House v Somersetu (Anglie) sjely zástupci národních asociací na výroční valnou hromadu Mezinárodní asociace pro tradiční zápřeže (AIAT). Za Českou republiku se setkání zúčastnil ředitel SPKZ Ing. David Olejníček. Výroční valná hromada se koná každý rok na jiném mezinárodním místě a letošním hostitelem byla Velká Británie.
Pořadatel konference a předseda AIAT GB Richard James byl ohromen účastí, neboť se setkání zúčastnily zástupci všech členských států. Pro delegáty byl připraven zajímavý program. Jednou částí byla návštěva společnosti Fenix. Zde byli účastníci přivítání Markem a Joannou Broadbentovými. Jejich impozantní kočárovna sloužila po většinu dne jako konferenční sál, obklopený nádhernou sbírkou kočárů a vozů. Zde všichni mohly poslechnout a obdivovat příběh slavného poštovního kočáru Quick silver včetně prohlídky několika dokončovaných restaurátorských projektů. Nechyběla také hudební ukázka různých poštovních signálů, které používala poštovní stráž na cestách.
Součástí setkání bylo také školení rozhodčích.
Nejen pro ně bylo připraveno několik typů kočárových zápřahů, jejichž hodnocením si prohlubují znalosti o ekvipážích a spřeženích v dané zemi.
Valná hromada je důležitou událostí, která pomáhá udržovat jednotnost posuzování spřežení napříč zeměmi a navazovat úzká pracovní přátelství mezi kolegy, kteří se věnují řízení kočárů. Zásadní součástí akcí CIAT je účast mezinárodních rozhodčích na národních soutěžích, kterým se nabízejí pohledy na regionální či národní ekvipáže. Krása mezinárodních soutěží spočívá v rozmanitosti regionálních účastníků od extravagantně zdobených španělských vozů až po formální anglický styl a pestrobarevné východoevropské soutěžící. Navzdory těmto rozdílům všichni soutěžící plní stejné úkoly a povinností AIAT je udržovat a dále propagovat tyto tradice.
Vzhledem k povětrnostním podmínkám musel být program nedělního dopoledne zcela změněn. Bylo rozhodnuto navštívit sbírku kočárů National Trust v Arlington Court nedaleko Barnstable, kde se nachází národní sbírka kočárů.
Celé valné hromadě a školení rozhodčích předsedal prezident AIAT baron Christian de Langlade a delegáty pozdravil na slavnostní galavečeři AIAT v Dillington House.