Seminář o historických kočárech a spřeženích, muzeum Powozów Galowice  19.-20.03. 2022 

Muzeum Powozów Galowice hostilo 19.-20.03. 2022 účastníky semináře o historických kočárech a spřeženích. Majitel pan Tadeusz Kolacz přivítal dvacítku účastníků v prostorách muzea a po krátkém úvodu se všichni přesunuly do výstavních prostor ke komentované prohlídce, kterou vedl T. Kolacz. Sbírku kočárů doplňuje působivá sbírka jezdeckých sedel a udidel z celého světa, která byla komentovaná sběratelem panem Pawlem Biczyskem. Po prohlídce exponátů následovala přednáška o účasti na soutěžích CIAT, předního jezdce těchto soutěží pana Jacka Jantoně. Na video produkci hodnotil svou účast na předních soutěžích v Evropě. Další příspěvek měl pan Marek Doruch na téma restaurování kočárů a jejich hodnocení z pohledu rozhodčího soutěží AIAT. Tato přednáška byla doplněna, jak promítanými obrázky, tak následně s praktickou ukázkou u kočáru. K nahlédnutí byla také odborná literatura. Nedělní program začal komentovanou prohlídkou soukromé sbírky pana T. Kolacze s předvedení nejnovějšího exponátu Park Drag s kompletní výbavou. K vidění zde byli také kočáry na C perech, nebo typy Buggy, Landauer, Wagoneta či Omnibus. Nechyběla ani prohlídka restaurátorské dílny s komentářem na používané pracovní postupy, materiály, barvy a oleje. Poslední část byla věnována historii význačné továrny na kočáry Ignatz Schustala Nesselsdorf. Ve velice přátelské atmosféře krátce po 13. hodině byl seminář ukončen. Za Společnost přátel klasických zápřeží ČR, z.ú. (SPKZ) se semináře zúčastnili pan Jiří Hladík, Josef Iš a Milan Novák.
www.muzeumgalowice.pl