29. – 31.7.2022 1°CIAT Niepolomnice (Krakow), Poland

I. Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia