11. – 12.6.2022  1° CIAT Galiny, Poland

I. Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Galinach