Seminář 26.3.2022 Bystřice nad Perštejnem

V sobotu 26. 3. 2022 se do Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem sjelo 18 zájemců o soutěže CIAT. Toto setkání bylo přípravou na letošní sezonu tohoto druhu soutěží spřežení jak v zahraničí, tak v Česku, která vyvrcholí v 24. – 25. 9. 2022 v Kroměříži. Za Společnost přátel klasických zápřeží ČR, z.ú. (SPKZ) všechny přítomné přivítal pan Jiří Hladík. Po zhlédnutí krátkého videa z CIAT Kroměříž 2019 připomenul Jiří Hladík dlouhou cestu, které vedla ke členství ČR v mezinárodní organizaci AIAT. Další částí programu byl výklad pravidel pro soutěže CIAT a seznámení s kalendářem akcí těchto soutěží pořádaných v Evropě. Po přestávce na oběd se slova ujal pan Josef Iš s přednáškou o stylech zápřeží a praktickými ukázkami bičů, udidel, opratí a jejich správného držení. Neopomněl upozornit účastníky semináře také na časté chyby, kterých se soutěžící dopouštějí. To názorně dokladoval na promítnutých fotografiích.  Následně pokračoval Jiří Hladík příspěvkem o možnosti sestavování jednotlivých typů zápřeží pro soutěže, doložené historickými fotografiemi. Nechyběly také informace o přepravě koní na soutěže včetně veterinárních a přepravních podmínek. Po diskuzi byl seminář v 15. hod ukončen.