Srdečný pozdrav z Kroměříže všem přátelům AIAT
Best regards from Kroměříž to all AIAT friends
Mit freundlichen Grüßen von Kroměříž an alle AIAT-Freunde
Pozdrawiam z Kromieryża dla wszystkich przyjaciół AIAT

Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží – CIAT Kroměříž 2020
Vážení přátelé tradiční zápřeže, účastníci soutěže, návštěvníci akce, s politováním vám oznamujeme, že z důvodu stále se zvyšujícího počtu případů nákazy koronavirem COVID-19 v ČR a z důvodu zavádění bezpečnostních opatření v okolních zemích, se organizátoři soutěže rozhodli tuto akci zrušit.
Soutěž CIAT Kroměříž 2020 se měla konat příští týden ve dnech  25.9. – 27.9. 2020 a je zrušena bez náhrady v tomto roce.
Všem přejeme pevné zdraví a budeme se těšit na setkání s vámi všemi na 3. ročníku CIAT Kroměříž v roce 2021. 
Vedení ZHT s.p.o. a SPKZ z.ú.

Internationaler Wettbewerb traditioneller Flüsse – CIAT Kroměříž 2020
Liebe Freunde des traditionellen Geschirrs, Teilnehmer des Wettbewerbs, Besucher der Veranstaltung,
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Organisatoren des Wettbewerbs aufgrund der ständig steigenden Anzahl von Coronavirus-COVID-19-Infektionen in der Tschechischen Republik und der Einführung von Sicherheitsmaßnahmen in den umliegenden Ländern beschlossen haben, diese Veranstaltung abzusagen.
Der CIAT Kroměříž 2020 Wettbewerb sollte nächste Woche am 25.9. Stattfinden. – 27.9. 2020 und wird dieses Jahr entschädigungslos abgesagt.
Wir wünschen Ihnen allen gute Gesundheit und freuen uns darauf, Sie alle beim 3. CIAT Kroměříž im Jahr 2021 zu treffen.
Management von ZHT s.p.o. und SPKZ z.ú.

International competition of traditional rivers – CIAT Kroměříž 2020
Dear friends of traditional harness, participants in the competition, visitors to the event,
We regret to inform you that due to the ever-increasing number of cases of COVID-19 coronavirus infection in the Czech Republic and due to the introduction of safety measures in the surrounding countries, the organizers of the competition have decided to cancel this event.
The CIAT Kroměříž 2020 competition was to take place next week on 25.9. – 27.9. 2020 and is canceled without compensation this year.
We wish you all good health and we look forward to meeting you all at the 3rd CIAT Kroměříž in 2021.
Management of ZHT and SPKZ z.ú.

Międzynarodowe zawody rzek tradycyjnych – CIAT Kroměříž 2020
Drodzy przyjaciele tradycyjnej uprzęży, uczestnicy zawodów, goście imprezy,
Z przykrością informujemy, że w związku ze stale rosnącą liczbą przypadków zarażenia koronawirusem COVID-19 w Czechach oraz wprowadzeniem środków bezpieczeństwa w sąsiednich krajach, organizatorzy konkursu zdecydowali o odwołaniu tego wydarzenia.
Zawody CIAT Kroměříž 2020 miały się odbyć w przyszłym tygodniu 25.9. – 27.9. 2020 i zostanie odwołany bez odszkodowania w tym roku.
Życzymy wszystkim dobrego zdrowia i czekamy na spotkanie z wami na III CIAT Kroměříž w 2021 roku.
Zarząd ZHT i SPKZ z.ú.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je 118409824_3376408629087423_8152792103387291253_o-1024x768.jpg.