Horse Drawn Funeral Vehicles

Horse Drawn Funeral Vehicles je kniha o pohřebních vozech tažených koňmi a jejich stavitelích, kočárových lampách, květinové výzdobě a je vhodně doplněna technickými výkresy. Je zde zachycena historie předních výrobců pohřebních vozů s informacemi o výrobě doplňků (lampy, třásně, chocholy, řezby, ozdobné kování) k pohřebním vozům a mnoho dalších témat, které s tímto souvisí.
Kniha je souhrnem materiálů nalezených v mnoha knihovnách a soukromých sbírkách a obsahuje také část o pohřbech prezidentů a prominentních občanů a vojenského personálu z 19. století v Americe.

Kniha má 414 stran a 800 obrázků. Kniha byla vydána Carriage Museum of America.

https://www.carriagelibrary.org/s/shop