Den nezávislosti Varšava

Nedílnou součástí činnosti jednotlivých členů AIAT je také aktivní účast na kulturně společenských akcích, jak v dané zemi, tak i na mezinárodní úrovni. V pondělí 11. listopadu 2019 se na pozvání organizace „Polska Grupa Tradycji Powożenia“ aktivně zúčastnili oslav Dne nezávislosti Polska „Narodowe Święto Niepodległości“ zástupci ZH Tlumačov a Společnosti přátel klasických zápřeží. Celá akce pro účastníky průvodu kočárů začala v 10 hodin ráno přípravou kočárů a koní v parku Łazienki Królewskie. Na tomto místě se uskutečnili první jednotlivé záběry koní, kočárů a účastníků v lidových krojích, uniformách a dobovém oblečení a pro televizní štáby a fotografy. Ve 13 hodin se pod vedením pana Krzysztofa Szustra vydal celý průvod kočárů na cestu Varšavou. První cesta vedla přes historický park Agrykola k pomníku maršála Józefa Piłsudského (1867 – 1935), kde byly slavnostně položeny věnce a květiny. Následně se průvod historických kočárů vedený eskadronou 1 Pułku Ułanów Krechowieckich vydal ulicemi města lemovanými tisíci diváky na jednu z nejznámějších a nejprestižnějších ulic hlavního města Polska Krakowskie Przedmieście. Zde se konal velký kulturní program, přehlídka vojenského jezdectva, historických kočárů, automobilů a také historické tramvaje tažené koňmi. Za chladného počasí celý průvod kočárů trval tři a půl hodiny a délka trasy městem byla 12 km. Maršála Józefa Piłsudského v průvodu představoval Mirosław Szczubełek, aktivní člen sdružení příznivců 5. Pułku Ułanów Zasławskich. ZH Tlumačov vzorně reprezentovali slečna Erika Gyureková, slečna Nela Červenková a pan Josef Iš se spřežením fríských hřebců Bento a Rundert, kteří byli středem zájmu jak diváků, tak televizních kamer. Za Společnost přátel klasických zápřeží člena mezinárodní organizace AIAT se akce zúčastnil pan Milan Novák.Velké poděkování patří paní Monice Szustrové, panu Krzysztofu Szustrovi a jejich týmu.