8. – 10. února 2019 Wroclaw, Polsko

Ve starobylém Polském městě Wroclaw zorganizovala Polska Grupa Tradycji Powożenia setkání zástupců členských států AIAT, aby zhodnotily uplynulou sezonu a upřesnili termíny akcí v roce 2019. Hlavní náplní však bylo školení rozhodčích, nových kandidátů na rozhodčí a technických delegátů pro soutěže pořádané AIAT. V pátek 8. 2. proběhlo neformální setkání přátel v hotelu Monopol ul. Heleny Modrzejewskiej . Sobotní dopoledne bylo věnováno školení rozhodčích, kteří přijeli z  Belgie, Dánska, Francie, Německa, Velké Británie, Holandska, Polska, Španělska, Itálie a Švýcarska. Toto školení se uskutečnilo v hale Vratislavského dostihového závodiště na Partynicích http://www.torpartynice.pl, kde organizátoři předvedli 13 různých typů spřežení komisařům k posouzení. Po ukončení hodnocení byla naplánovaná pro účastníky návštěva historické sýpky v Galowicích, ve které je umístěno muzeum kočárů https://www.muzeumgalowice.pl. Zde majitel muzea pan Dr. Tadeusz Kolacz se svým kolektivem připravil slavnostní oběd a promítání fotek jak historických tak z akcí AIAT. Následně vyzval přítomné k prohlídce muzea. Velice odborně Dr. Tadeusz Kolacz seznámil návštěvníky s historií původní sýpky a následně vedl komentovanou prohlídku celou expozicí. Po ukončení prohlídky byla na programu návštěva muzea historických motocyklů a automobilů Muzeum Motoryzacji Topacz http://muzeum.topacz.pl. Zde si mohli všichni prohlédnout nádherné motocykly, historická auta i např. staré výdejní stojany na benzín. Překvapením byli motocykly Jawa, Čezet a automobil Škoda Octavia z roku 1960. Sobotní program byl zakončen galavečeří v hotelu Monopol. Nedělní program začal jednáním zástupců jednotlivých členských států AIAT a následně program pokračoval vyhodnocením školení rozhodčích. Na video projekci se znovu předváděla jednotlivá spřežení a hodnocení rozhodčích bylo srovnáváno se vzorovým hodnocením pana Barona Christiana de Langlade a José Juana Moralese Fernándeze, předsedy Národní španělské asociace chovatelů koní. Nový rozhodčí, kteří úspěšně prošli školením, byli dekorováni svazovou vázankou a odznakem. Přesto, že Česká republika není členským státem, byli poprvé přizváni na toto školení také účastníci z Česka Ing. Lenka Gotthardová, CSc., Josef Iš, Jiří Hladík a Milan Novák.  Po ukončení hodnocení rozhodčích následovalo upřesnění termínů jednotlivých akcí v daných zemích pro oficiální kalendář AIAT. V 15 hodin byla ukončena akce, která přinesla mnoho nových přátelství, zkušeností a nečekaných setkání. Většina přítomných se loučila s Českou delegací vedenou Ing. Davidem Olejníčkem ředitelem ZH Tlumačov http://www.hrebcinec-tlumacov.cz s přáním, že se podaří také v České republice založit sdružení, které se stane oficiálním členem mezinárodní organizace „ Association Internationale d’attelage de Tradition“. Velký dík za krásné setkání.